Panuje přesvědčení, že abychom se cítili bezpečně ve vlastním domě, je potřeba investovat do drahého systému alarmů, do bezpečnostních rolet anebo monitoringu. Doopravdy většina zlodějů jsou amatéři, které odradí, když narazí na výrobky se zvýšenou odolností proti vloupání, tzn. ty vyráběné v souladu s normou PN-EN 1627.

Bezpečnostní okna

Bezpečnostní okna jsou taková okna, která mají zvýšenou odolnost proti vloupání, tzn. shodnou s normou PN-EN 1627 a podléhají klasifikaci podle jedné z šesti tříd odolnosti. Tyto třídy jsou označeny symbolem RC pocházejícím z anglického Resistance Class.

Aby mohl výrobce používat označení třídy odolnosti, musí se obrátit na příslušnou instituci s žádostí o provedení zkoušky vozorku výrobku, dodat kompletní dokumentaci (certifikáty, souhlasy, protokoly ze zkoušek) a uvést předpokládanou třídu odolnosti.

V případě, že nedodá dokumentaci, může být nezbytné provést zkoušky v souladu s procesy popsanými v příslušných normách. Mezi tyto zkoušky se započítává zkouška mechanické pevnosti formou statického a mechanického zatížení a zkoušky ručního vloupání provedené v souladu s procesem popsaným v normě PN-EN 1630, s použitím nástrojů a časů uvedených v příslušných tabulkách.

V Většina bezpečnostních oken doporučovaných do rodinných domů a bytů je vyráběná ve třídě RC1 a RC2. To, jaké zabezpečení zaručují okna vyráběná v těchto třídách, uvádíme na příkladu výrobků firmy Aldo Sp. z o.o., výrobce oken a dveří z jihu Polska:

Třída odonosti RC1
chrání pro případ pokusu o vloupání při použití fyzické síly, např. zvedání, vytlačování, kopání nebo vytrhávání,
zabezpečuje pro případ pokusu o vloupání při použití jednoduchých nástrojů, např. klínu, šroubováku nebo kleští.
okna vyráběná v této třídě odolnosti jsou obvykle vybavena klikou s klíčkem,
mají také dodatečná zabezpečení každého rohu okna, tzn. alespoň 4 (jeden v každém rohu okna),
jsou to tzv. „bezpečnostní body” tvořené trny spolu se stabilně se s nimi pojícími závorami.

Třída odolnosti RC2
chrání pro případ pokusu o vloupání při použití fyzické síly, např. zvedání, vytlačování, kopání nebo vytrhávání,
chrání pro případ pokusu o vloupání při použití jednoduchých nástrojů, např. klínu, šroubováku, kleští nebo pinzet,
mají alespoň 7 „bezpečnostních bodů”,
jsou vybaveny klikou s klíčkem,
rozbitím chrání sklo třídy P4.
Bezpečnostní okna jsou vybavena:
Kováním proti vypáčení v rozích
Velmi dobrým jištěním před vypáčením, vytržením nebo vytlačením je hříbkový trn, který spolu se závorami proti vypáčení v rámu okna pevně drží křídlo v zárubni. Čím více „hříbků” a kovových závor, tím vyšší je úroveň jištění před vloupáním.

Kování zajišťuje ideální přilnutí křídel k zárubním, bez mezer. Konstrukce rámů vyztužená kováním odolává zloději jednajícímu silou nebo pomocí nástrojů, po dostatečně dlouhou dobu, aby si někdo zloděje všiml nebo sám od svého jednání upustil.

Atestovaná klika s klíčkem
Zloději se pokouší dostat do našich domů mnoha způsoby. Jedním z nich je metoda „na šňůrku”, spočívající v otočení kliky z vyklopené polohy. Abychom znemožnili otevření okna zevnitř cizí osobě, postačí klika zamykaná na klíček, tuto kliku není možno po zamčení otočit, což znemožňuje otevření křídla.

Sklo se zvýšenou odolností proti vloupání
Dalším prvkem zvyšujícícím úroveň zabezpečení před vloupáním je druh skla používaného při výrobě oken. Před rozbitím dokonale chrání laminované sklo (vrstvené), které je vyráběné v různých třídách odolnosti. Skla se zvýšenou odolností proti vloupání jsou klasifikována v souladu s normou EN 356, a zkoušky jejich odolnosti spočívají ve volném shození ocelové koule na povrch namontovaného skla z určité výšky.

V polských rodinných domech je nejčastěji používané sklo P3 zhotovené ze dvou skleněných tabulí a 3 vrstev fólie. Sklo této třídy bude odolné proti pokusům o vyražení nebo rozbití, avšak čím více vrstev skla a čím tlustší fólie, tím větší bezpečnost, proto sklo vyráběné ve třídě P4 je natolik pevné, že jeho proražení skrz je téměř nemožné.

Sklo P4 je motované v oknech třídy RC2. Je to stavební sklo se zvýšenou odolností proti vloupání, zhotovené ze dvou skleněných tabulí a až 4 vrstev fólie PVB. Takové prosklení nejen chrání před vloupáním, ale zajišťuje také maximální bezpečnost používání, neboť v případě rozbití skla, se úlomky neroztříští, ale přilnou k fólii.

Bezpečnostní vstupní dveře

Dveře se zvýšenou odolností proti vloupání se od obyčejných liší solidní konstrukcí. Například, dveře značky ThermoPlus značky Hörmann, vyráběné také ve třídě RC2 a dostupné v nabídce firmy Aldo, mají ocelovou dveřní plochu o tloušťce 65 mm s neviditelným profilem křídla a tlustým falcem, hliníkové zárubně 80 mm, výplň z tvrdé pěny PU a jsou vybavené 5-bodovým lištovým zámkem, fungujícím následujícím způsobem: když zamykáme dveře, dvě otáčecí kuželové otočné kolíky se zaháknou za 2 dodatečné trny proti vysazení a 1 závoru zámku v zárubni. Takový systém pevně přitlačí dveře, a tím ztíží jejich vypáčení. Bezpečnost na straně pantů zajišťují 3 trny proti vypáčení anebo hliníková jistící lišta na celé výšce křídla a také solidní, dvousložkové válečkové panty regulované na třech rovinách (3D). Jiným příkladem dveří, dovolujícím seznámit se s technologickými řešeními majícími vliv na odolnost proti vloupání, jsou výrobky polského výrobce z jihu Polska, firmy Aldo. Odolnost proti deformaci zajišťuje těmto dveřím stabilní vícekomorový systém, a úroveň odolnosti proti vloupání zvyšují takové detaily jako podložky u patentované výztuže, bezpečné a spolehlivé upevnění kazety zámku a dodatečné posílení spoje křídla svařitelnými rohovými kostkami. Zajištěním, které se opakuje jak u dveří Hörmann, tak i u Aldo, je: vícebodové zamykací rozvory a z vnitřní strany zajištěné systémy pantů regulované na třech rovinách. Koupí dveří se zvýšenou odolností proti vloupání se nám nabízí široká nabídka kování, a také zámků. V případě dveří se zvýšenou odolností proti vloupání, nejlepším řešením může být systém automatického zamykání s kontrolou přístupu. Při hledání zámku, který dokonale zabezpečí přístup do našeho domu nebo bytu, stojí za to se seznámit s nabídkou vícebodových automatických zámků integrovaných s elektrickým pohonem. Dveře zamykané vícebodově je totiž možno otevírat bez použití jakýchkoliv klíčů – například pomocí vysílače, rádiové čtečky papilárních linií nebo transpondéru. Pro ty, kteří mají rádi novinky z oblasti technologií, je zajímavou nabídkou rádiová čtečka papilárních linií. Jak to funguje ? Elektrický pohon odemkne vstupní dveře, a na nás je pak již jen zatlačit dveře, aby se otevřely. Podobně funguje vysílač, který také spolupracuje s elektrickým pohonem. Dalším zařízením dovolujícím zapomenout na tradiční klíče, je transpondér. Otevírání dveří pomocí tohoto zařízení umožňuje elektromechanická patentní vložka. Abychom otevřeli dveře, postačí přiblížit transpondér k vložce, a následně odemknout a otevřít dveře pomocí koule. V okamžiku dovření dveří následuje automatické zamčení, a proto si již nemusíme zodpovídat stále se opakující otázku „Zamkl jsem dveře?” Inovativní vícebodový zámek, motovaný v zárubních dveří, může zastoupit klasické kliky a vložky. Pokud však má někdo raději dveře s klikou, má na výběr také bezpečnostní kliky jako např. HOPPE z nabídky firmy Winkhaus, její výrobky jsou dostupné v nabídce výrobce bezpečnostních dveří, firmy Aldo z Puńcowa. Takové kliky chrání zámek před rozvrtáním a zásahy do mechanismu, čímž bude mít zloděj ztížený úkol, pokud se chce dostat takto zabezpečené budovy. Bezpečnostní kliky HOPPE navíc nemají ani viditelné šrouby z vnější strany. Zámek takové kliky je dodatečně zajištěný ocelovým plátem umístěným pod štítkem.

Bezpečnostní posuvné dveře

Pokud posuvné dveře určené pro terasu nebo balkon se charakterizují zvýšenou odolností proti vloupání, znamená to, že byly vyrobeny v souladu s normou PN-EN 1627, podléhají klasifikaci podle jedné z tříd RC a mají všechna nezbytná osvědčení o zkouškách. Při hledání vhodných posuvných dveří na terasu nebo balkon, zaměřte se na nabídku výrobců, kteří si dali práci s výrobou výrobku se zvýšenou odolností proti vloupání. Výrobky označované třídou odolnosti musely projít ověřením vybrané instituce, a jejich kvalita byla potvrzena příslušnými zkouškami. Jedním z polských výrobců nabízejících výrobky ve třídách RC je firma Aldo Sp. z o.o. Přízemí budovy zajistěte posuvnými dveřmi třídy RC2, zatímco 1. a 2. patro – dveřmi RC1. Takové posuvné dveře zadrží zloděje po dostatečně dlouhou dobu díky tomu, že jsou vybaveny:

Kováním proti vypáční v rozích
Kování proti vypáčení je tvořeno speciálními profilovanými trny, které spolupracují s ocelovými závorami montovanými v rámu okna a stabilně pojícími křídlo se zárubněmi. Trny jsou nazývány „hříbky proti vysazení” s ohledem na svůj osmihranný tvar, který je zárukou stabilního spojení s ocelovou závorou. Trny spolu s závorami tvoří tzv. „bezpečnostní body”. Čím více je jich po obvodu okna, tím bezpečnější jsou naše dveře a okna. Příkladem atestovaného kování je kování activPilot firmy Winkhaus. Kování této značky používá polský výrobce oken a dveří se zvýšenou odolností proti vloupání, firma Aldo Sp. z o.o.

Atestovaná klika s klíčkem
Podobně jako v případě oken se zvýšenou odolností proti vloupání, také v případě posuvných dveří na terasu nebo balkon, je dodatečným zabezpečením klika zamykaná na klíček, tuto kliku po zamčení není možné otočit. Sklo se zvýšenou odolností proti vloupání Zloděj, který chce rozbít sklo, nebude schopen to udělat, pokud narazí na posuvné dveře vyráběné ve třídě odolnosti RC1 nebo RC2. Takové dveře na terasu nebo balkon jsou vybaveny speciálním laminovaným sklem (vrstveným) vyráběným v souladu s normou EN 356.

Bezpečnostní vrata Hörmann

Solidní konstrukce vrat je jedna věc, ale při snaze o bezpečnost vlastního domu se hodí také dodatečná pomoc formou vybavení vrat pohonem ProMatic, vyráběném německou firmou Hörmann. V Polsku je autorizovaným distributorem výrobků této značky mimo jiné také firma Aldo Sp. z o.o. Pohony ProMatic ke garážovým vratům byly vybaveny osvědčenou technologií vyvinutou inženýry z firmy Hörmann. Díky funkci automatického zamykání vrat v kolejnici, pohon dokonale chrání před pokusy o vypáčení vrat. Pokud chce zloděj vypáčit křídlo zamčených vrat, zajištění se automaticky přibouchne v nárazníku vodící kolejnice. V této situaci je zloděj bez šance. Garážová vrata vybavená systémem patentovaným firmou Hörmann, spolehlivě chrání před pokusy o vstup do garáže za použití nástrojů a fyzické síly. Díky tomu, že funguje mechanickým způsobem, se vrata zabouchnou před zlodějem také v případě výpadku proudu.