Úvod

Dveře – většina z nás, ihned po vstupu do svého domu nebo bytu, si vzpomene na to, že je třeba dveře zavřít. Zvuk zámku podvědomě vnímáme jako signál: „už jsme v bezpečí”, ale opravdu se přes zamčené dveře nikdo kromě nás nemůže dostat ? Bohužel, statistiky ukazují, že vedle oken v přízemí a terasových dveří, jsou to právě vstupní dveře, které jsou nejčastější cestou pro zloděje. Očekáváme, že vstupní dveře budou pro případného zloděje překážkou, kterou nepřekonají, a proto jsme v bezpečí. Většina dveří dostupných na trhu toto však nezaručuje. Abychom mohli počítat s ochranou proti vloupání, nemůžeme si vybrat dveře obyčejné, ale dveře se zvýšenou odolností proti vloupání, některými nazývané „bezpečnostní”, ale toto není úplně precizní název. Stejně jako v případě oken, pojem „bezpečnostní” je hovorový, neboť doopravdy žádné dveře nám nezaručí 100 % ochranu před chytrým zlodějem, který byl schopen se dostat do nejedné budovy, a k práci používá pokročilé nástroje.

Odolnost proti vloupání – co to znamená ?

Naše budoucí bezpečnost má svoje autory. Jsou jimi výrobci, kteří se rozhodli dostát přesně vymezeným požadavkům evropských norem a zahájit výrobu výrobků se zvýšenou odolností proti vloupání. Odolnost proti vloupání – co to znamená ? Dveře – většina z nás, ihned po vstupu do svého domu nebo bytu, si vzpomene na to, že je třeba dveře zavřít. Zvuk zámku podvědomě vnímáme jako signál: „už jsme v bezpečí”, ale opravdu se přes zamčené dveře nikdo kromě nás nemůže dostat ? Bohužel, statistiky ukazují, že vedle oken v přízemí a terasových dveří, jsou to právě vstupní dveře, které jsou nejčastější cestou pro zloděje. Očekáváme, že vstupní dveře budou pro případného zloděje překážkou, kterou nepřekonají, a proto jsme v bezpečí. Většina dveří dostupných na trhu toto však nezaručuje. Abychom mohli počítat s ochranou proti vloupání, nemůžeme si vybrat dveře obyčejné, ale dveře se zvýšenou odolností proti vloupání, některými nazývané „bezpečnostní”, ale toto není úplně precizní název. Stejně jako v případě oken, pojem „bezpečnostní” je hovorový, neboť doopravdy žádné dveře nám nezaručí 100 % ochranu před chytrým zlodějem, který byl schopen se dostat do nejedné budovy, a k práci používá pokročilé nástroje. Naštěstí, většina zlodějů jsou pachatelé s průměrnými dovednostmi, používající spíše šroubovák než drahé nástroje, proto optimální ochranou vašeho domu nebo bytu budou dveře vyráběné v tzv. třídách odolnosti. Pojem zvýšené odolnosti proti vloupání určuje, po jakou dobu budu vstupní dveře odolávat zloději používajícímu fyzickou sílu a nástroje. Proč má čas tak velký význam ? Čím déle zloděj operuje u našich dveří, tím větší je pravděpodobnost, že si ho všimne některý ze sousedů, uslyší někdo z obyvatel domu anebo sám upustí od další činnosti kvůli příliš velkému riziku. V závislosti na tom, dle jaké normy vyrábí výrobce, můžeme narazit na označení, které tvoří první písmena abecedy: A, B, C, vyplývající z již málo používané polské normy. Častěji, když hledáme informace o bezpečnosti dveří, se stkáme s označením RC souvisejícím s evropskou normou PN-EN 1627. Takto označená norma rozlišuje šest tříd odolnosti – čím vyšší číslice při písmenech „RC”, tím je ochrana lepší, ale již třídy 1-3 zaručují dostatečnou překážku, která zadrží příležitostného zloděje, který používá obyčejné nástroje „z dílny” a snaží se jednat rychle, bez zbytečného rizika. Právě k takovým zlodějům patří největší část pachatelů, kteří se snaží dostat do našeho domu přes okna, dveře a vrata. Čím vyšší třída, tím lepší ochrana před vloupáním, ale i přes rozlišení až 6 tříd odolnosti proti vloupání, dostatečnou ochranu představují již dveře třídy RC1 a RC2. Taková úroveň ochrany postačí, aby to odradilo většinu zlodějů v Polsku.

Jak chrání dveře se zvýšenou odolností proti vloupání ?

Třídy RC1-2 znamenají zvýšenou odolnost proti vloupání

Dveře RC1 – jsou odolné proti vloupání při použití fyzické síly, např. kopání nohou, tlak ramenem, vytrhávání dveří, zvedání. Dveře RC2 – odolávají zloděje minimálně po dobu 3 minut, jsou odolné proti pokusům o vloupání při použití jednoduchých nástrojů, např. klín, hladivo, šroubovák, kleště. Třída RC3 – cca 5 minut zdrží zloděje používajícího jednoduché nástroje, včetně klínu. Třídou RC4 – anebo v Polsku písmenem „C” se rozumí „bezpečnostní” dveře. Třídy RC5 a 6 – se týkají pancéřových dveří – dveře vyráběné v nejvyšších třídách odolnosti představují nejvyšší úroveň bezpečnosti, ale také nejvyšší cenovou kategorii. Odběrateli takového výrobku je málokdy spotřebitel. Takové dveře se hodí do budov, ve kterých je bezpečnost nejdůležitější, tzn. např. v bankách.

  • Montáž dveří se zvýšenou odolností proti vloupání je doporučená:
  • vstup do rodinného domu,
  • zadní dveře, tzn. alternativa hlavního vchodu
  • vstup do bytu
  • průchod mezi garáží a domem v případě domů spojených s garáží (výjimkou je situace, kde garážové dveře mají příslušná zajištění proti vloupání)

Jak minimalizovat riziko vloupání ?

Nejslabším článkem vstupních dveří bývá zámek. Asi každý z nás někdy viděl ve filmu zloděje, který použil sponku nebo zkroucený drát a dostal se dovnitř do domu nebo bytu skoro stejně lehce jako obyvatelé domu klíčem. A co kdyby šlo zajistit zamykání dveří bez klíče ? Čtečka papilárních linií, transpondér, rádiový vysílač anebo elektronický klíče jsou soudobými způsoby pro zadržení zloděje.
Většina zlodějů zanechá pokusů o vloupání do našich prostor, pokud nenajde zámek. Avšak pokud máme raději dveře se zámkem, stojí za to si vybrat ty, které mají vícebodové zamykání a a dodatečné zabezpečení ze strany pantů. Takový zámek odolá zloději, který jedná při použití fyzické síly a základních nástrojů. Způsoby pro vloupání vstupními dveřmi jsou různé. Mezi ty základní patří různé metody rozbití zámku a vypáčení dveří. Aby bylo možno se zabezpečit proti některému z výše uvedených scénářů, je dobré vybavit náš dům dveřmi s atestem potvrzujícím třídu odolnosti RC1 nebo RC2. Takové dveře budou mít kování se zvýšenou odolností a panty zabezpečené proti vypáčení.

Jak snížit riziko vloupání ? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, připravili jsme několik cenných rad:

Když kupujete vstupní dveře, vyberte si takové, které již na první pohled vypadají solidně. Při hledání dveří, které ochrání váš dům před vloupáním, požadujte od prodejců certifikáty potvrzující odolnost proti vloupání. Když odcházíte z domu, vždy pamatujte, abyste dobře zamkli dveře, dvojitým otočením klíčem. Při investici do dveří se zvýšenou odolností proti vloupání zkontrolujte, jak pevná je stěna, do které budou odborníci montovat zárubně. Pokud byla stěna vyhotovena například ze sádrokartonu, zvažte rekonstrukci domu nebo upusťte od koupě dveří vyráběných ve třídě RC, neboť taková investice budou vyhozené peníze – zloděj se stejně dostane do vašeho domu, když vytrhne dveře i se zárubněmi. Pokud zamykáte dveře automaticky a občas po opuštění bydliště přemýšlíte, zda jste určitě zamkli, vyměňte zámek na takový, který má automatické zamykání, u kterého postačí zabouchnutí dveří. Můžete si také vybrat elektronický systém klíče ovládaný aplikací ve smartfonu nebo tabletu. Nenechte se zlákat bezpečnostními dveřmi se sklem P4 nebo jiným prvkem se zvýšenou odolností proti vloupání. Jeden „bezpečnostní” prvek nedělá celé dveře odolnými proti vloupání. Když odjíždíte na dovolenou, vytvořte dojem svojí přítomnosti. Můžete požádat souseda o několikeré rozsvěcení světla v určitou dobu. Pokud dbáte na bezpečnost svého domu, dělejte do komplexně. Místo investic do drahých bezpečnostních dveří, radši si vyberte ty s třídou RC1 a RC2, a ušetřené peníze investujte do výměny oken v přízemí a na terasu, vsaďte také na výrobek se zvýšenou odolností proti vloupání. Pamatujte, že zloděj, když uvidí solidní dveře, bude raději hledat jinou cestu než přes pokročilý zámek.
Dávejte pozor na podezřelé pozorovatele vyskytující v místě vašeho bydliště. Pokud zahlédnete něco znepokojivého, oznamte to sousedům, dozorcům, správcům, a pokud je budova daleko od jiných, také nejbližší policejní jednotce. Nevěšejte klíče dítěti na krk a vysvětlete mu, jak důležité je to, aby je neztratilo, ani neukazovalo jiným osobám. Pokud se někdo vloupá do vašeho domu nebo bytu, neničte důkazy. Neuklízejte, nekontrolujte, co se ztratilo. V první řadě to oznamte policii a vyčkejte jejich příjezdu.

Jaké jdou dveře odolné proti vloupání ?

Dveře se zvýšenou odolností proti vloupání jsou vyráběné v souladu s evropskou normou PN-EN 1627:2012; rozlišující šest tříd odolnosti. Třída odolnosti, tzn. RC z angličtiny Resistance class, nás informuje o tom, jak dlouho budou dveře odolávat zloději používajícímu fyzickou sílu a nástroje. Hovoříme zde o době odolávání, tzn. době, po kterou osoba testující stavební výrobek, provádí pokus o ruční vloupání. Pokud jsou dveře označeny písmeny „RC”, znamená to, že mají atest, tzn. efektivita odolnosti proti vloupání byla prozkoušena a potvrzena příslušnou institucí. Takové dveře mají posílenou konstrukci a jsou vybaveny řešeními ztěžujícími jejich vypáčení nebo zničení. Než bude moci výrobce vstupních dveří nabízet svoje výrobky, s použitím třídy RC, musí svůj výrobek přihlásit v příslušné instituci za účelem provedení testu. V Polsku takové testy provádí Institut stavební techniky (ITB), a také IMP, tzn. Institut precizní mechaniky a Centrální kriminalistická laboratoř policie. Jedině dveře mající certifikát jedné z uvedených institucí splňují požadavky uvedené v normách a fakticky chrání naše budovy.

Dveře se zvýšenou odolností proti vloupání se liší od obyčejných solidnější konstrukcí. Například, dveře ThermoPlus značky Hörmann, vyráběné také ve třídě RC2 a dostupné v nabídce firmy Aldo, mají ocelovou dveřní plochu o tloušťce 65 mm s neviditelným profilem křídla a tlustým ostěním, hliníkovými zárubněmi 80 mm, výplní z tvrdé pěny PU a jsou vybaveny 5-bodovým zámkem na závoru, fungující následujícím způsobem: když zamykáme, 2 kuželové otočné kolíky se zaháknou s 2 dodatečnými trny proti vloupání a 1 závorou zámku do západky zárubně. Takový systém zamykání těsně přitlačí dveře, a tím ztíží jejich vypáčení. Bezpečnost na straně pantů zajišťují 3 trny proti vloupání nebo hliníková lišta zajišťující celou výšku křídla, a také solidní, dvoudílné válečkové závěsy regulované na třech úrovních (3D). Jiným příkladem dveří, dovolujícím poznat technologická řešení mající vliv na odolnosti proti vloupání, jsou výrobky polského výrobce z jihu Polska, firmy Aldo. Odolnost proti deformaci zajišťuje těmto dveřím stabilní vícekomorový systém, a úroveň odolnosti proti vloupání zvyšují takové detaily, jako podložky u patentované výztuže zajišťující bezpečné a spolehlivé ukotvení kazety zámku a dodatečná výztuž rohového spojení křídla svařitelnými rohovými díly. Zajišťovacími prvky, které se opakují u dveří Hörmann, ale i Aldo jsou: vícebodové závory a systémy pantů regulované na třech úrovních. Při čtení o všech těch zajišťovacích prvcích by si někdo mohl pomyslet, že výběr mezi normálními dveřmi a bezpečnostními, je také volbou mezi pěkným a nepěkným vzhledem.
Ve skutečnosti, dveře se zvýšenou odolností proti vloupání, mohou vypadat solidněji, ale na první pohled se až tak neliší od běžných. Můžou dokonce mít i prosklení, které nesnižuje úroveň bezpečnosti dveří pod podmínkou, že budou v souladu s normou PN-EN 356, týkající se použití skla ve stavebnictví. Taková prosklení nejen že chrání před vloupáním, ale také zajišťují bezpečnost používání, protože v případě náhodného rozbití, se jeho úlomky nerozletí do prostoru, ale přilnou k fólii, kterou jsou zakryté. Pokud tedy nejsou rozdíly ve vzhledu až tak evidentní, jak je možno rozlišit dveře vyráběné ve třídě RC ? Nejjednodušší by bylo si prohlédnout štítek umístěný obvykle u pantů, na boční straně dveří, ale to, kde tento štítek najdeme, záleží na instituci, ve které výrobce atest získal. Stojí za to si povšimnout, že v případě dveří ve třídě RC, uvedená třída odolnosti se týká celého kompletního výrobku, a nejen jednoho namontovaného prvku, např. zámku, pantů, zárubní nebo prosklení.

Jaký zámek vybrat ?

Při hledání zámku, který dokonale zabezpečí přístup do našeho domu nebo bytu, stojí za to se seznámit s nabídkou vícebodových automatických zámků integrovaných s elektrickým pohonem. Dveře zamykané vícebodově je totiž možno otevírat bez použití jakýchkoliv klíčů – na příklad prostřednictvím vysílače, rádiové čtečky papilárních linií nebo transpondéru.
Při hledání zámku, který dokonale ochrání vstup do našeho domu nebo bytu, stojí za to se seznámit s nabídkou vícebodových automatických zámů integrovaných s elektrickým pohonem. Dveře zamykané vícebodově je totiž možno otevírat bez použití jakýchkoliv klíčů – na příklad prostřednictvím vysílače, rádiové čtečky papilárních linií nebo transpondéru.

Při hledání zámku, který dokonale ochrání vstup do našeho domu nebo bytu, stojí za to se seznámit s nabídkou vícebodových automatických zámů integrovaných s elektrickým pohonem. Dveře zamykané vícebodově je totiž možno otevírat bez použití jakýchkoliv klíčů – na příklad prostřednictvím vysílače, rádiové čtečky papilárních linií nebo transpondéru.

Pro ty, kteří mají rádi novinky z oblasti technologií, zajímavou nabídkou může být rádiová čtečka papilárních linií. Jak to funguje ? Elektrický motor odemkne vstupní dveře, na nás je pak již jen jejich zatlačení za účelem jejich otevření. Podobně funguje vysílač, který také spolupracuje s elektrickým motorem. Dalším zařízením dovolujícím zapomenout na tradiční klíče je transpondér. Otevírání dveří jeho pomocí umožňuje elektromechanická cylindrická vložka. Abychom otevřeli dveře, postačí přiblížit transpondér k vložce, a následně odemknout a otevřít pomocí koule. W okamžiku přivření dveří následuje automatické zamčení, proto stále se opakující otázku „zamkl jsem” ? je možno již vypustit. Inovativní vícebodový zámek s integrovaným elektrickým motorem, montovaný v zárubních dveří, může nahradit klasické kliky a vložky. Pokud však někdo má raději dveře s klikou, může si vybrat také bezpečnostní kliky jako např. HOPPE z nabídky firmy Winkhaus, její výrobky jsou dostupné v nabídce výrobce bezpečnostních dveří, firmy Aldo z Puńcova. Také kliky chrání zámek před provrtáním a zásahem do mechanismu, čímž bude mít zloděj ztížený úkol, pokud se chce dostat do takto zabezpečené budovy.Bezpečnostní kliky HOPPE nemají viditelné kotvící šrouby z vnější strany. Zámek takové kliky je dodatečně zajištěný ocelovým plátem umístěným zespodu štítku. Každý, kdo má rád technologické novinky a koho láká možnost ovládání přístupu do svého domu nebo bytu pomocí aplikace v telefonu, by se měl seznámit s možnostmi systému blueCompact. Elektronický systém klíče blueCompact je přístupový systém určený inteligentním domům, ale také menším firmám. Všechny funkce systému je možno ovládat pomocí smartphonu nebo tabletu, což znamená, že v případě ztráty klíče, postačí jeden klik v aplikaci, abychom zablokovali přístup ke dveřím. S elektronickým přístupovým systémem jsme v klidu i tehdy, pokud ztratíme klíč, neboť postačí chvilka, abychom znemožnili jeho fungování, čímž je klíč pro zloděje bezcenný. Pokud se však klíč najde, velmi rychle ho můžeme znovu aktivovat. Co se stane, pokud si ztrátu nebo krádež klíče uvědomíme o mnoho hodin později ? Aplikace k systému blueCompact nám dovolí zkontrolovat výkaz všechpoužití klíče spolu s přesným časem získání přístupu, proto pokud někdo používá náš klíč než ho stihneme zablokovat, budeme vědět v kolik hodin se to přesně stalo a díky tomu dodáme policii podrobnější informace o této události.

Odborná montáž

Dokonce dveře mající certifikát potvrzující, že patří do třídy odolnosti RC4, nemusí plnit bezpečnostní funkci, pokud selhá kvalita montáže. Z toho důvodu bychom měli montáž svěřit profesionální firmě, která provede práci v souladu s doporučeními výrobce dveří. Na co bychom si měli dávat pozor při montáži bezpečnostních dveří ? Zárubně musí být osazeny v solidní stěně a ne ve zhotovené například ze sádrokartonu, neboť u oken a dveří se zvýšenou odolností proti vloupání, může zloděj usoudit, že bude jednodušší vytrhnout bezpečnostní dveře se zárubněmi než se snažit dostat dovnitř přes pokročilý zámek nebo systém pantů. V průběhu montáže zárubní by se němělo šetřit na ukotvení a šroubech, jejichž pevnost nenahradí montážní pěna. Stojí za to svěřit montáž Autorizované montážní firmě, s kterou výrobce podepsal smlouvu a která zná doporučovaný postup montáže. Díky profesionálně provedené montáži bude zachována záruka, a můžeme ji prodloužit.

Kde hledat dveře se zvýšenou odolností proti vloupání ?

Atest potvrzující třídu RC má stále jen nemnoho výrobků na domácím trhu. Jedním z mála polských výrobců vyrábějících vstupní dveře v souladu s normou EN 1627, je firma Aldo sp. z o.o., patřící mezi největší výrobce oken a dveří PVC a hliníkových ve Slezsku. Kromě dveří vyráběných firmou Aldo ve třídě RC, můžete v jejich nabídce najít také vstupní dveře značky Hörmann, kde je Aldo autorizovaným distributorem, a také: posuvné dveře na terasu nebo balkon ve třídě RC, okna RC1 a RC2 a garážová vrata také pocházející od výrobce z Německa.