Úvod

Dveře – většina z nás, ihned po vstupu do svého domu nebo bytu, si vzpomene na to, že je třeba dveře zavřít. Zvuk zámku podvědomě vnímáme jako signál: „už jsme v bezpečí”, ale opravdu se přes zamčené dveře nikdo kromě nás nemůže dostat ? Bohužel, statistiky ukazují, že vedle oken v přízemí a terasových dveří, jsou to právě vstupní dveře, které jsou nejčastější cestou pro zloděje. Očekáváme, že vstupní dveře budou pro případného zloděje překážkou, kterou nepřekonají, a proto jsme v bezpečí. Většina dveří dostupných na trhu toto však nezaručuje. Abychom mohli počítat s ochranou proti vloupání, nemůžeme si vybrat dveře obyčejné, ale dveře se zvýšenou odolností proti vloupání, některými nazývané „bezpečnostní”, ale toto není úplně precizní název. Stejně jako v případě oken, pojem „bezpečnostní” je hovorový, neboť doopravdy žádné dveře nám nezaručí 100 % ochranu před chytrým zlodějem, který byl schopen se dostat do nejedné budovy, a k práci používá pokročilé nástroje.

Kudy nejčastěji přichází zloděj ?

Každým rokem počet krádeží s vloupáním v Polsku klesá. Podle policejních statistik v roce 2015 bylo zaznamenáno cca 91 tis. tohoto typu trestných činů, tzn. ve srovnání s rokem 2014 o skoro 12 tis. méně. Přesto, znepokojivé je to, že pořád je to cca 250 krádeží s vloupáním denně. Cesta zloděje do našeho domu nejčastěji vede přes okna a velká prosklení, taková jako posuvné dveře na terasu nebo balkon. Statisticky, terasa nebo balkon jsou zloději využívané až v 80 % případů vloupání. Stojí proto za to promyslet si výběr oken a dveří ve snadno přístupných místech, tzn. především v přízemí budovy, ale také v 1. a 2. patře – kvůli fyzicky zdatnějším zlodějům. Zloději se vloupávají do našich domů v nejrůznější denní době – někteří v noci, když spíme hned vedle, někteří za bílého dne, když jsme v práci nebo ve škole. Bez ohledu na to, v kterou dobu se zloděj pokusí vloupat do domu, je velká pravděpodobnost, že za nejslabší článek zabezpečení domu uzná dveře na balkon nebo terasu. Abychom znemožnili zloději dostat se do domu, stojí za to si vybrat posuvné dveře vyráběné v alespoň nejnižší třídě odolnosti RC. Je třeba pamatovat také na to, že pokud zajistíme jen dveře na terasu, může se zloděj pokusit dostat se do domu přes okno nebo dveře. Je důležité, abychom kromě výměny posuvných dveří na ty vyráběné ve třídě odolnosti, se postarali také o výměnu oken v nižších patrech budovy a výměnu vstupních dveří. Chcete se cítit bezpečně a mít vysněný dům s terasou nebo balkonem ? Měli byste se seznámit s pojmem zvýšené odolnosti proti vloupání ! Někteří výrobci oken a dveří se v reklamách chlubí výrobkem proti vloupání. Bohužel, žádné okno, dveře nebo vrata neochrání na 100 % před vloupáním. Každý z těchto výrobků lze nakonec překonat při použití příslušných postupů. Pojem zvýšené odolnosti pro vloupání znamená, že po nějakou dobu budou posuvné dveře odolávat zloději používajícímu fyzické síly a nástrojů. Čím víc času zloděj věnuje této činnosti, tím lépe pro nás, protože s každou vteřinou narůstá pravděpodobnost, že ho uvidí náš soused nebo některý z obyvatelů domu. Většina zlodějů operujících na území Polska jsou amatéři. Abychom jim zabránili vejít do budovy, postačí okna, posuvné dveře a vstupní dveře vyráběné v nejnižších třídách odolnosti, tzn. RC1 nebo RC2. Posuvné dveře se zvýšenou odolností proti vloupání jsou vyráběné ve třídách RC (z angl. Resistance class). Toto třídění vyplývá z evropské normy PN-EN 1627. Výše uvedená doma rozlišuje až 6 tříd odolnosti. Čím vyšší číslo u „RC”, tím je ochrana solidnější a zloděj musí věnovat více času na její překonání. Čím vyšší třída RC, tím je také vyšší cena, ale to neznamená, že je bezpečnost vyhrazena pouze zámožným lidem. Abychom byli bezpečni ve vlastním domě, není potřeba kupovat hned dveře na terasu nebo balkon vyráběné v nejvyšším standardu. Pokud plánujete terasu v 1. nebo 2. patře, postačí dveře třídy RC1, pokud ale má být terasa v přízemí, anebo dokonce velká prosklení ve sklepě, investujte do dveří třídy RC2 – rozdíl v ceně není velký, ale rozdíl v úrovni ochrany budovy je značný.

Jak snížit riziko vloupání přes posuvné dveře na terasu nebo balkon ?

Pokud jste majitelem budovy s terasou nebo balkonem, nemusíte nečinně čekat, až se k vám někdo vloupá a využije při tom slabá místa zabezpečení. Pokud si vyberete posuvné dveře na terasu nebo balkon nacházející se v přízemí nebo 1. patře budovy, hledejte takové, které jsou vyrobené ve třídě odolnosti RC2. Takové dveře budou mít dost bezpečnostních bodů, speciální sklo a atestovanou kliku s klíčkem, které zloděje odradí.

Pamatujte, že standardní okna a vstupní dveře nejsou překážkou pro zloděje, proto dbejte také na výměnu ostatních oken a dveří, především v přízemí a 1. patře, které jsou lehce přístupné pro zloděje. Již okna a dveře ve třídě RC1 významně zvyšují úroveň bezpečnosti budovy. Když odcházíte z budovy, vždy pamatujte na zamčení všech dveří a oken. Neodcházejte z domu „na chvíli”, pokud jsou otevřené nebo vyklopené dveře na terasu nebo balkon. Stačí pár minut rozhovoru se sousedem, a po návratu vám může chybět audio/TV vybavení nebo oblíbené hodinky. Pokud odjíždíte na dovolenou, řekněte o tom sousedovi, a někoho poproste, aby předstíral vaši přítomnost v domě. Postačí, aby večer rozsvěcoval světlo nebo přebíral poštu. Dbejte na bezpečnost společnosti, a proto svoji i sousedů – pokud zahlédnete v blízkosti svého domu nebo sídliště podezřelého pozorovatele, oznamte to dozorci, správci, sousedovi, nebo i na nejbližší policejní stanici. Nikdy se nechlubte tím, co máte, osobám, které znáte jen letmo. Neprozrazujte také, jak jste zajistili svůj dům. Nezvěte domů osoby, které sotva znáte. Pokud vlastníte mnoho cenností, snažte se s nimi nechlubit, neboť zloději hledají bohaté oběti, u kterých mohou nalézt cenný lup. Pokud se někdo vloupá do vašeho domu nebo bytu, oznamte to policii a čekejte na její příjezd. Neničte stopy, neuklízejte, nekontrolujte, co se ztratilo

Jaké jsou posuvné dveře se zvýšenou odolností proti vloupání ?

Pokud posuvné dveře určené na terasu nebo balkon mají zvýšenou úroveň odolnosti proti vloupání, znamená to, že byly vyrobeny v souladu s normou PN-EN 1627, podléhají třídění podle jedné z tříd RC a mají veškerá nezbytná osvědčení o zkouškách. Při hledání vhodných posuvných dveří na terasu nebo balkon si všimněte nabídky výrobků, kteří si dali práci s výrobou produktů se zvýšenou odolností proti vloupání. Výrobky označené třídou odolnosti musely projít schválením vybrané instituce, a jejich kvalita byla potvrzena příslušnými zkouškami. Jedním z polských výrobců nabízejících výrobky ve třídách RC je firma Aldo sp. z o.o. Přízemí budovy zabezpečte posuvnými dveřmi třídy RC2, zatímco 1. a 2. patro – dveřmi RC1. Takové posuvné dveře zadrží zloděje po dostatečně dlouhou dobu, aby ho to odradilo od dalšího překonávání specializovaných zabezpečení.

Posuvné dveře na terasu nebo balkon vyráběné ve třídě RC1:
odolávají zloději, který se snaží je překonat při použití fyzické síly např. zvedání, vytlačení, vyvíjení tlaku, kopání nebo vytrhávání, odolávají zloději, který se je snaží překonat při použití jednoduchých nástrojů např. klínu, šroubováku nebo kleští, jsou vybaveny klikou s klíčkem, mají přinejmenším 4 „bezpečnostní body”.

Posuvné dveře na terasu nebo balkon vyráběné ve třídě RC2:
odolávají zloději, který se snaží je překonat při použití fyzické síly např. zvedání, vytlačení, vyvíjení tlaku, kopání nebo vytrhávání, odolávají zloději, který se je snaží překonat při použití jednoduchých nástrojů např. klínu, šroubováku nebo kleští, jsou vybaveny klikou s klíčkem, mají přinejmenším 7 „bezpečnostních bodů”, vybavené speciálním sklem třídy P4.

Kování proti vysazení v rozích
Základním mechanickým prvkem stavby okna nebo posuvných dveří, umožňujícím otevírání a zavírání, je kování. Je montováno na skřídle a rámu, a zajišťuje dokonalé přilnutí křídel k zárubním, bez škvír. Posuvné dveře vyráběné v třídách RC1 a RC2 jsou vybaveny kováním se zvýšenou odolností proti vloupání. Takové prvky výzamně ztěžují vypáčení křídla ze zárubně. Jak je kování se zvýšenou odolností proti vloupání zkonstruováno ? Kování proti vypáčení je tvořeno speciálně profilovanými trny, které spolupracují s ocelovými závorami montovanými na rámu okna a pevně spojujícími křídlo s rámem. Tyto trny jsou nazývány „hříbky proti vysazení” s ohledem na svůj osmihranný tvar, který je zárukou pevného spojení s kovovou závorou. Trny spolu se závorami tvoří tzv. „bezpečnostní body”. Čím více je jich po obvodu okna, tím bezpečnější jsou vaše dveře a dům. Příkladem atestovaného kování je activPilot od firmy Winkhaus. Jejich kování používá polský výrobce oken a dveří se zvýšenou odolností proti vloupání, firma Aldo sp. z o.o.

Atestovaná klika s klíčkem
Podobně jako u oken se zvýšenou odolností proti vloupání, také v případě posuvných dveří na terasu nebo balkon, je dodatečným zajištěním klika s klíčkem, kterou po zamčení zloděj již nemůže otočit. Toto zabezpečení vyloučí možnost dostat se dovnitř domu pomocí tzv. metody „na šňůrku”, u které jde o to, aby bylo zneužito posuvných dveří zanechaných ve vyklopené poloze k otočení klikou.

Sklo se zvýšenou odolností proti vloupání
Posuvné dveře tvoří velká prosklení, kterými se potenciálně lze dostat do domu.
Vypáčení rámy dveří není v případě výrobku tohoto druhu jedinou metodou, která může zloděje napadnout. Velká plocha skla vybízí k rozbití pomocí těžkého předmětu, zejména pokud se dům nachází ve větší vzdálenosti od jiných budov. Zloděj, který sáhne po kameni nebo jiném nástroji, se může divit, pokud narazí na posuvné dveře vyráběné v třídě odolnosti RC1 nebo RC2. Posuvné dveře na balkon nebo terasu tohoto typu jsou vybavené speciálním laminovaným sklem (vrstveným) vyráběným v souladu s normou EN 356. Na příklad, sklo třídy P3 je zhotoveno ze dvou skleněných tabulí a 3 vrstev fólie. Takové sklo nás chrání před pokusy o vyražení nebo rozbití. Zatímco P4 je zhotoveno ze dvou skleněných tabulí a až 4 vrstev fólie PVB a je natolik pevné, že jeho proražení skrz je téměř nemožné a právě takové sklo se zvýšenou odolností proti vloupání je montováno v oknech třídy RC2. Kromě toho, skla používaná ve výrobcích se zvýšenou odolností proti vloupání jsou úplně bezpečná pro obyvatele domu. V případě jejich rozbití úlomky skla přilnou k fólii a tím zabrání zranění.

Odborná montáž

Posuvné dveře se zvýšenou odolností proti vloupání nás ochrání před zlodějem jen pokud budou správně namontované. Bohužel, výrobek nabízený s třídou odolnosti může o svoje vlastnosti přijít, pokud bude montáž neodborná. Mnoho výrobců oken a dveří doporučuje správné zásady montáže, díky kterým výrobek plní svoji funkci a zachovává si vlastnosti deklarované třídou odolnosti. Pokud výrobce vlastní také seznam Autorizovaných montážních firem, je výhodné využít služeb jedné z uvedených firem. Díky tomu si budeme jistí, že montáž posuvných dveří byla provedena správně, a u některých firem, na příklad u Aldo sp. z o.o. budeme mít dvojitý prospěch, neboť si prodloužíme záruční dobu. Posuvné dveře se zvýšenou odolností proti vloupání nás ochrání před zlodějem jen pokud se postaráme o správnou montáž. Bohužel, výrobek nabízený s třídou odolnosti může o své vlastnosti přijít, pokud bude montáž nesprávná. Mnoho výrobců oken a dveří doporučuje správné zásady montáže, díky kterým výrobek plní svoji funkci a uchovává si vlastnosti deklarované třídnou odolnosti. Pokud výrobce má k dispozici také seznam Autorizovaných montážních firem, je dobré využít služeb jedné z firem uvedených na tomto seznamu. Díky tomu si budeme jistí, že montáž posuvných dveří byla provedena správně, a u některých výrobců, na příklad u Aldo Sp. z o.o. budeme mít dvojitý prospěch, neboť si tímto způsobem prodloužíme záruční dobu.

Kde hledat posuvné dveře se zvýšenou odolností proti vloupání ?

Atest, který potvrzuje třídu RC, má stále jen malé množství výrobků na domácím trhu. Jedním z mála polských výrobců, kteří vyrábí posuvné dveře na terasu nebo balkon v souladu s normou EN 1627, je firma Aldo Sp. z o.o. patřící mezi největší výrobce oken a dveří PVC a hliníkových ve Slezsku. Kromě posuvných dveří vyráběných ve třídě RC, můžete v nabídce Aldo najít také okna RC1, RC2, vstupní dveře RC1 a RC2 a garážová vrata německé značky Hörmann, jejichž je Aldo autorizovaným distributorem.