Úvod

Garáž je takovým místem v domě, na jehož zabezpečení ne vždy klademe důraz. Mnoho z nás si myslí, že použité vybavení, které v ní uchováváme, nikoho nezaujme, a proto nestojí za to investovat do kvalitních garážových vrat. Překvapivě, naši sekačku, motorovou pilu nebo nářadí, je možno lehce prodat na černém trhu, nemluvě o autu, motocyklu nebo skútru zanechaném v garáži spolu s klíči. Takovou kořist uvítají zejména zloději – amatéři, kterých je nejvíce.

Garážové dveře zajištěné jedině visacím zámkem nebo se slabou konstrukcí nalákají případného zloděje k tomu, aby si přinejmenším zkontroloval obsah místnosti. Nedovolte, aby garážová vrata byla pozvánkou pro zloděje. Vyberte si taková, která až zloděj uvidí, ihned opustí vaši nemovitost. Odradit ho můžou na příklad sekční vrata značky Hörmann, která už na první pohled odrazují od vytažení nástrojů z kapsy. Zajistěte garáž, která je součástí stavby, ale také tu volněstojící (zejména pokud se nachází ve velké vzdálenosti od obytného domu).

Automatická závora proti vloupání

Páčidlo, šroubovák, případně náhodný kus drátu – takové nástroje používá mnoho zlodějů. Pokud nechcete, aby se Vaše garáž stala cílem jednoho z nich, vyberte si taková vrata, se kterými si neporadí ani zkušený pachatel, používající nejpokročilejší nástroje. Solidní konstrukce vrat to je jedna věc, ale hodí se také dodatečná pomoc ve formě vybavení vrat pohonem ProMatic, vyráběném německou firmou Hörmann. V Polsku je autorizovaným distributorem výrobků této značky mezi jinými firma Aldo Sp. z o.o. Pohony ProMatic ke garážovým vratům byly vybaveny osvědčenou technologií zpracovanou inženýry z firmy Hörmann.

Díky funkci automatického zamčení vrat v kolejnici, pohon dokonale chrání před pokusy o vypáčení vrat. Když zloděj bude chtít vypáčit křídlo zavřených vrat, zajištění automaticky zapadne do dorazu vodící kolejnice. V tomto případě nebude mít zloděj šanci.

Co když dojde k výpadku proudu ? Bude pohon fungovat ? Samozřejmě ! Zamykání ProMatic funguje čistě mechanickým způsobem, což znamená, že se vrata zabouchnou před zlodějem také v případě výpadku proudu. Toto nezaručují jiní výrobci, nabízející hlavně pohony, jejichž fungování je závislé na dodávkách proudu. Pohon ProMatic série BiSecur k sekčním vratům Vám zajistí bezpečnou garáž nezávisle na situaci. V sadě spolu s nimi obdržíte také vodící kolejnici s automatickou závorou proti vloupání a vnitřním nouzovým odemčením. Můžete si také vybrat hotová sekční vrata spolu s pohonem s funkcí automatického zamykání ve vodící kolejnici – taková bezpečnostní vrata najdete u autorizovaného distributora výrobků značky Hörmann, u firmy Aldo Sp. z o.o. Garážová vrata vybavená patentovaným automatickým systémem zamčení vrat v kolejnici Hörmann, efektivně ochrání před pokusem dostat se do garáže pomocí nástrojů a fyzické síly.

Garážová vrata bezpečná v každém významu toho slova

Bezpečnost je možno chápat více způsoby. Při hledání nejlepšího vybavení pro náš dům bereme v potaz bezpečnost v každém významu toho slova. Důležitá je také bezpečnost používání výrobku – například garážových vrat. Z toho úhlu pohledu garážová vrata značky Hörmann, dostupná v nabídce firmy Aldo, splňují veškeré požadavky na bezpečnost, o kterých hovoří příslušná evropská norma. Norma EN 13241-1 určuje požadavky týkající se bezpečnosti a požadavky na provoz vrat a jiných bariér určených k instalaci v prostorech, u nichž je důležité vytvořit bezpečný přístup pro zboží a vozidla. Výrobky splňující tyto normy jsou úplně bezpečné a jejich provoz nás neohrožuje žádným způsobem.

Zvlášť důležitými prvky zaručujícími bezpečnost při používání vrat jsou:

Mechanismus torzních pružin, který chrání vrata před spadnutím i při prasknutí pružiny. Systém tažných pružin, udržující plochu vrat v nezměněné poloze, tzn. chránící před spadnutím. Bezpečné vedení vodících koleček chránící před jejich vypadnutím. Mezery mezi segmenty vrat menší než 4 mm, což vylučuje vznik míst, ve kterých by mohlo dojít k přivření prstů. Úplné zamčení bočních zárubní speciálním zabezpečením, což znemožňuje přivření prstů. Vedení linky uvnitř – mezi plochou a zárubní vrat.

Inovativní systém dálkového ovládání BiSecur

Komfort a bezpečnost je možno ještě zvýšit výběrem dodatečného příslušenství, jako např. pohodlný systém dálkového rádiového ovládání BiSecur. Řízení polohy vrat umožňuje zvláštní vysílač. Díky tomuto vysílači může v každém okamžiku zjistit, zda byla vrata úplně zavřená.

Odborná montáž

Garážová vrata vybavená pohonem s automatickým zamčením vrat na závoru ve vodící kolejnici nás chrání před pachatelem jen v případě, pokud správně provedeme montáž výrobku. Mnoho výrobců vrat doporučuje správný postup montáže, díky kterému výrobek plní svoji funkci. V případě výrobků značky Hörmann stojí za to využít služeb montážních firem doporučovaných autorizovaným distributorem, např. firma Aldo sp. z o.o. Takové montážní firmy při zahájení práce dbají doporučení výrobce. Pokud využijeme služeb firmy doporučené autorizovaným distributorem, budeme mít jistotu, že montáž garážových vrat bude provedena správně.

Kde hledat bezpečná garážová vrat s automatickou závorou v kolejnici ?

Automatické zamykání ve vodící liště je technologií vyvinutou firmou Hörmann. Výrobky německé značky je možno zakoupit u autorizovaného distributora – např. u firmy Aldo Sp. z o.o. patřící do skupiny největších výrobků oken a dveří PVC a hlinikových ve Slezsku. Kromě garážových vrat značky Hörmann, jsou v nabídce Aldo také okna RC1, RC2, venkovní dveře RC1 a RC2 a také posuvné dveře RC1 a RC2.