Preambule

Chráníme Tvoje soukromí v při návštěvě našich stránek www.okna-aldo.com.pl. Dodržujeme příslušné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
– Zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (jednotný text: Dz.U. z r. 2002, č. 101, poz. 926, ve znění pozd. změn);

– Zákon ze dne 18.7.2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Dz.U. č. 144, poz. 1204, ve zn. pozd. změn)
– Nařízení ze dne 29.0.04 Ministra vnitra ve věci dokumentace zpracování osobních údajů a technických a organizačních podmínek, kterým by mělo odpovídat zařízení a informační systémy, sloužící ke zpracování osobních údajů (Dz.U. č. 100, poz. 1024). Chráníme Vaše údaje také s ohledem na technickou stránku, používání vybavení a zajištění nejvyšší kvality. Níže uvedené zápisy mají za cíl informovat o údajích, které sbíráme, když používáte náš portál, o způsobu jejich využití, oprav a odstraňování, a také určují zásady archivace a přístupu k informacím na Vašem zařízení (počítač, laptop, smartphone atd.) pomocí souborů Cookies, sloužících k realizaci služeb poskytovaných elektronickou cestou žádaných Uživatelem, firmou ALDO sp. z o.o. se sídlem v Puńcowie, ul. Kojkowicka 2, což představuje realizaci informačních povinností vyplývajících ze čl. 173, čl. 174 a čl. 209 Zákona o telekomunikaci (Dz.U. 21.12.2012, poz. 1445).

 

Informace o správci údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů a cookies určují údaje, které jsou získávány od uživatele webového portálu www.okna-aldo.com.pl, zvaného dále jako Portál, patřícího ALDO Sp. z o.o.

Správcem údajů je ALDO Sp. z o.o. se sídlem Puńców, ul. Kojkowicka 2, zvaná dále Správcem nebo Firmou.

Informace o rozsahu získávaných údajů Správcem, o rozsahu jejich využití, právech Uživatele

V průběhu návštěvy Uživatele na Portálu naše servery automaticky zapistují tzv. log soubory – anonymní informace, takové jako: čas návštěvy Uživatele, IP adresa, adresa URL, informace o prohlížeči uživatele, URL adresa dříve navštívené stránky (tzv. referent link, pokud uživatel přešel na stránku pomocí odkazu) atd. Získané log soubory jsou uchovávány po neurčitou dobu jako pomocný materiál sloužící ke správě systému. Informace v nich obsažené nejsou předávány nikomu mimo osob oprávněných ke správě serveru a portálu.

Portál také sbírá anonymní údaje týkající se navštívených stránek, takové jako: počet návštěv, stát, prohlížeč, čas návštěvy atd. Analyzujeme získané údaje, pomocí externího dodavatele, kterým je Google Analytics. Funguje na základě tzv. souborů cookies a neposkytuje údaje umožňující identifikaci osoby. Podrobnosti zásad ochrany osobních údajů Google Analytics. Jsou přístupné na adrese: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Portál může používat funkci „Share” (Sdílej) umožňuje zasílání informací o našich stránkách na společenské sítě (např. Facebook, Twitter atd.) anebo na emailovou adresu. Funguje na základě služby „Add This”. Podrobné zásady týkající se ochrany osobních údajů této služby se nacházejí na stránkách: http://www.addthis.com/privacy.

Portál www.okna-aldo.com.pl může používat funkci Google Analytics, které byly implementovány na základě displejových reklam (např. Remarketing, zprávy o zobrazení v reklamní síti Google, integrace nástroje DoubleClick Campaign Manager anebo údaje o zájmech a demografické údaje Google Analytics). Uživatelé můžou odmítnout službu Google Analytics pro displejové reklady a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google pomocí Nastavení reklam https://www.google.com/settings/ads. Zveme také k návštěvě stránek s aktuálně přístupnými nástroji pro blokování Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Portál www.okna-aldo.com.pl a externí dodavatelé, včetně Google, používají vlastní soubory cookie (napr. Google Analytics) a soubory cookie externích firem (např. DoubleClick) k informování o reklamách a k jejich optimalizaci a zobrazování na základě historie návštěv Uživatelů na portálu www.okna-aldo.com.pl.

V průběhu kontaktu pomocí kontaktního formuláře, v případě povolení našeho newsletteru nebo jiné systémové informace, může Uživatel uvést následující údaje: telefon, emailovou adresu, adresu, jméno a příjmení atd. a jiné osobní údaje, tzn. datum narození, věk, pohlaví atd. Tyto údaje mohou být využity Správcem pro statistické účely, k behaviorálním výzkumům, a také – pokud s tím Uživatel souhlasil – k obchodním cílům Firmy.
Dále, příležitostně, cestou dotazníků zasílaných prostřednictvím elektronické pošty nebo zpřístupněných přímo na portálu, může Portál sbírat od Uživatelů demografické a profilové údaje (takové jako vzdělání, věk, plat). Tyto údaje jsou využívány ke zkoumání preferencí Uživatelů a připůsobení se jejich očekávání. Zpřístupnění těchto údajů je vždy dobrovolné, Uživatel může kdykoliv odmítnout zasílání dotazníků způsobem, který je pokaždé uveden v zasílaném dotazníku pro Uživatele (např. v zápatí zprávy).

Veškeré reklamy týkající se obchodní činnosti Firmy a jejích obchodních partnerů mohou být Uživatelům zasílány výlučně s jejich souhlasem, v souladu s čl. 10 zákona ze dne 18.7.2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Dz.U. 2002, č. 144, poz. 1204, ve zn. pozd. změn). Soulas v tomto rozsahu má odvolatelnou povahu. Uživatel, který uvádí na Portálu svoje údaje uvedené v bodech 5 a 6 souhlasí s jejich předáním, uchováváním a zpracováním (v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů ze dne 29.08.1997) Portálem. S uvedením svých údajů Uživatel současně prohlašuje, že se seznámil se „Zásadami ochrany osobních údajů a cookies” platnými na tomto Portále.

Osobní údaje nejsou zpřístupněny jiným subjektům pro marketingové účely, jedině že by s tím Uživatel souhlasil. Uvedení jakýchkoliv osobních údajů je dobrovolné. Získané informace, které neumožňují identifikaci konkrétní osoby, může Firma zpřístupnit veřejně, a také partnerům, jako jsou vydavatelé, zadavatelé reklamy a subjekty obsluhující související webové stránky.

V případě fúze nebo převzetí Firmy anebo prodeje jejích aktiv, zajistíme důvěrnost veškerých osobních údajů a poinformujeme příslušné uživatele před tím než budou převedeny anebo zahrnuty do jiných zásad ochrany osobních údajů.
Uživatel má možnost rozhodnutí, v jakém rozsahu budou využity jeho osobní údaje.

Uživateli náleží právo doplnění, aktualizace, opravy osobních údajů, dočasného nebo trvalého zdržení se jejich zpracování nebo odstranění, pokud jsou nekompletní, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány způsobem porušujícím právní předpisy anebo jsou již zbytné pro realizaci cíle, pro který byly získány a dále právo k námitce v případech uvedených v čl. 23 odst. 1 bod 5 zákona o ochraně osobních údajů, kdy Správce hodlá zpracovávat údaje Uživatele za účelem marketingu anebo je předávat jinému správci údajů.

Veškeré změny v rozsahu svých osobních údajů může Uživatel provést zasláním příslušného prohlášení o vůli na adresu Správce.

Správce si vyhrazuje právo na odmítnutí odstranění údajů Uživatele, pokud jejich ponechání je nezbytné pro realizaci nároků nebo pokud to vyžadují platné právní předpisy.

V případě kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů, mohou být údaje Uživatele zpřístupněny pracovníkům tohoto úřadu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

III. Využití souborů cookies – a podobných technologií – a možnosti jejich omezení

Portál využívá tzv. soubory cookies. Identifikují prohlížeč a zlepšují funkci portálu. Soubory cookies nieobsahují žádné osobní údaje. Portál může využívat také Anonymního identifikátoru, tzn. náhodného řetězce znaků používaného za tím stejným účelem jako soubor cookie na webových platformách zahrnujících některá přenosná zařízení, na nichž technologie souborů cookies není obsluhována.

V nastavení prohlížeče je možno vybrat možnost odmítnout soubory cookies, ale některé funkce portálu mohou potom fungovat nesprávně. Pokud nebude provedena změna těchto nastavení, bude to znamenat souhlas s použitím souborů cookies.
Cizí portály, ze kterých materiály nebo odkazy na tyto portály se mohou nacházet v Portálu (např. vimeo, youtube), mohou také používat soubory cookies, které umožňují přihlašování a slouží k poskytování reklamy odpovídající zájmům a chování uživatele. V takovém případě Portál doporučuje se seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů cílových portálů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů neřeší zásady používání mechanismu souborů cookies třetími subjekty.

Správce si vyhrazuje možnost používání služeb třetích subjektů v rozsahu zpracování statistiky týkající se používání Portálu. Ujišťujeme, že v takovém případě takovým subjektům nebudou předány žádné údaje identifikující Uživatele.

V reklamách umístěných na stránkách Portálu mohou být využivány soubory cookies třetích subjektů, za účelem umožnění analýzy efektivity reklamní kampaně.

Co to jsou soubory cookies ?
“Cookies” z angličtiny koláčky, tzn. malé textové soubory, uchovávány v zařízení uživatelů, takových jako smartphone, laptop, počítač a všech jiných zařízeních sloužících k prohlížení internetu. V “cookies” jsou zapsány informace o internetové stránce, kterou navštívil Uživatel, životnost “cookies” a unikátní číslo prohlížeče.

Za jakým účelem jsou “cookies” používány ?
„Cookies” jsou používány, aby se přizpůsobil obsah internetových stránek (např. obsahu reklam) preferencím uživatele a aby se uspíšilo fungování a používání internetových stránek. „Cookies” slouží také ke sběru statistických a behaviorálních údajů uživatelů stránek. Tyto údaje nejsou využívány k identifikaci totožnosti uživatelů.

Obsahují „cookies” osobní údaje ?
Ano, ale mohou být využívány výlučně za účelem provádění určitých funkcí ve prospěch uživatele. Takové údaje jsou zašifrované způsobem znemožňujícím přístup neoprávněným osobám.

Jaké „cookies” využívá Portál?
Jsou používány dva druhy souborů: dočasné (existují do doby odhlášení z internetové stránky) anebo vypnutí programu (internetového prohlížeče) a stálé soubory (zůstávají po určitou dobu v parametrech souborů „cookies”) anebo k ručnímu odstranění Uživatelem. Svoje „cookies” mají také třetí subjekty, jako např. Facebook, údaje týkající se zásad ochrany osobních údajů partnerů jsou k nalezení na jejich stránkách.

Jak odstranit anebo / a zablokovat soubory „cookie” ? Internetové prohlížeče implicitně povolují umísťovat soubory “cookies”. Toto nastavení je však možno kdykoliv měnit. Omezení použití souborů „cookies”, nebo jejich blokace, můžou mít vliv na některé funkce Portálu. Všechny operace odstranění nebo blokace služeb v prohlížečích je třeba provádět s rozmyslem, neboť mohou vést k odstranění stránek přidaných v záložkách „oblíbené”, zjednodušení přístupu např.: automatické přihlášení, pamatování hesla / loginu atd.

 

Odstraňování a blokace souborů v Google Chrome: Je třeba kliknout na „Nastavení”, dále „Pokročilá nastavení”, dále v políčku „Ochrana soukromí” klikneme na „Nastavení obsahu”. V novém okně, které se spustí vybereme možnost „Blokovat soubory cookie třetích stran”. Dále klikneme na „Zobrazit všechny soubory cookie a data webů” a v otevřeném okně klikneme na „Odstranit vše”.

Prohlížeč Microsoft Internet Explorer: abychom blokovali soubory cookies postupně klikáme na: “Nástroje”, “Možnosti internetu”, dále „Ochrana osobních údajů”, „Pokročilé”. V novém okně klikneme na „Nahraď automatickou správu souborů cookies” a dále dvakrát „Blokuj” a „OK”. Abychom odstranili dříve uložené soubory cookies: postupně klikáme na „Nástroje”, „Možnosti internetu” a u možnosti „Historie prohlížení” klikáme na „Odstranit…”. Dále klikneme na: „Zachovat údaje oblíbených webů” a „Soubory cookie” a „Odstranit”.

 

Mozilla Firefox: Abychom zablokovali soubory cookies klikneme na: „Nástroje”, dále „Možnosti” a „Ochrana osobních údajů”. Tam klikneme na možnost „Program Firefox bude používat nastavení uživatele” a níže odškrtneme možnost „Povolit soubory cookies”. Potvrdíme „OK”. Abychom odstranili uložené soubory cookies zvolíme: „Nástroje” a „Odstraň historii prohlížení”. Vybereme období pro odstranění: „vše” a označíme možnost „Soubory cookies”. Potvrdíme “OK”.

V prohlížeči Opera – abychom zablokovali soubory cookies – zvolíme v menu možnost “Nastavení” a později “Preference…”, dále “Pokročilé” a “Cookies”. Z dostupných možností zvolíme “Nikdy nepovolit soubory cookies” a klikneme na “OK”. Abychom odstranili dříve získané cookies – v menu zvolíme možnost „Nastavení” a dále „Preference…”, tam „Pokročilé” a „Soubory cookies”. Dále klikneme na možnost „Spravuj soubory cookies” a v nově otevřeném okně klikneme na „Odstranit” pro každou položku.

V prohlížeči Safari je třeba vybrat „Preference” a kliknout na ikonu „Bezpečnost”. Zde se vybírá úroveň bezpečnosti v „Povolit soubory cookies”.

 

V prohlížečích mobilních zařízení: funkce správy souborů typu cookies se může různit u jednotlivých modelů telefonů nebo přenosného zařízení. Proto doporučujeme se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů v dokumentaci na internetových stránkách výrobce Vašeho přenosného zařízení.

f) Co jsou to Anonymní identifikátory a jakou mají funkci ?
f.1. Aby bylo možno zobrazovat reklamy u služeb, u kterých soubory cookies nefungují (např. v mobilních aplikacích), může Portál použít anonymní identifikátory. Anonymní identifikátor je náhodným řetězcem znaků používaný za stejným účelem jako soubory cookies na platformách zahrnujících některá přenosná zařízení, na nichž technologie souborů cookies není obsluhována.

f.2. Mají podobnou funkci jako soubory cookies.

g) Jak spravovat Anonymní identifikátory ?
Každý model telefonu může tuto funkci obsluhovat jiným způsobem. Proto doporučujeme se seznámit s možnostmi ochrany osobních údajů na internetové stránce výrobce Vašeho přenosného zařízení.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů, kontakt a konečná ustanovení

Portál si vyhrazuje právo na to, že stránky nebudou fungovat správně anebo nebude možno využívat některé funkce Portálu Uživatelem, který odstranil a/nebo zablokoval spravování souborů cookies.

Komunikace mezi počítačem Uživatele a naším serverem je šifrovaná za použití příslušného, bezpečného protokolu. Kromě toho naše databáze jsou zabezpečeny před nahlížením třetích osob.

Vyhrazujeme si právo na změny výše uvedených Zásad ochrany osobních údajů, a to zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této podstránce.
Uživatelé, kteří mají nějaké dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, postupů používaných na těchto stránkách anebo také jiné výhrady týkající se ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookies, se mohou obrátit na Správce.