Unijní projekty

ALDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt s názvem: „Zavedení produktových a procesních inovací ve firmě, formou investic do výrobních strojů” v rámci Regionálního operačního programu Slezského vojvodství pro roky 2014-2020, pro: 3.2. Inovace v MSP Cíle a plánované efekty projektu:
– uvedení nového výrobku,
– nárůst kapacity výroby,
– zdokonalení dosavadního výrobního sortimentu,
– maximální využití vybavení,
– vzestup nároků od obchodních partnerů a indviduálních klientů,
– rozvoj firmy pomocí získávání nových klientů,
– vylepšení konkurenční pozice na mezinárodním trhu.
Hodnota projektu: 2 239 160,00 PLN
Vklad Evropských fondů: 783 706,00 PLN
Projekt realizovaný v období 2017-04-01 – 2018-10-31